zaterdag 22 oktober 2016

MUSEUM GEMEENTE BOXMEER

Het museum is gevestigd in het souterrain van Kasteel van de zusters van Julie Postel.


Het beleid en de exploitatie van het museum is in handen van de
Stichting Museum Gemeente Boxmeer.

Het bestuur van deze stichting is per 1 juni 2017 als volgt samengesteld:
*Jan Arts, voorzitter
*Marianne Goossens-Nillesen Secretariaat
*Gerrit Roefs, penningmeester
*Dick Reijnen, depotbeheerder
*Frans van Dinter, bestuurslid

Gebruikersraad
Het bestuur van de stichting werkt intensief samen met een gebruikersraad.
De gebruikersraad bestaat uit het bestuur van de Stichting Museum Gemeente Boxmeer en afgevaardigden van de:
*Stichting Sambeeks Heem, http://sambeeksheem.weebly.com/
*Stichting Oeffelts Heem,
*Stichting Rijkevoorts Heem, www.rieckevortsheem.nl
*Historische Vereniging Nepomuk Boxmeer. www.nepomukboxmeer.nl

Aan dit gezelschap is een gemeente vertegenwoordiger toegevoegd.
De gebruikersraad komt enkele malen per jaar bijeen onder voorzitterschap van voorzitter Jan Arts.
Openingstijden: Alle eerste zondagen van de maand, behalve in december, januari en februari, van 14.00 uur tot 17.00 uur, tevens is dan het museum Kasteel van Julie Postel te bezoeken.

Thema-tentoonstelling:  De middenstand in de Gemeente Boxmeer.