maandag 11 maart 2013

Maasheggenvlechten 10 maart 2013

Op zondag 10 maart heeft het Museum Gemeente Boxmeer zich tijdens het EK Maasheggenvlechten gepresenteerd aan de bezoekers van het evenement. Samen met de Historische Verening Nepomuk en 2 amateur archeologen werd een stand bemand.
Er was volop belangstelling voor onze presentatie. Veel ouders met kinderen toonden interesse. Een geslaagde dag.
 
Dick Reijnen
 

zondag 10 februari 2013

Museum Gemeente Boxmeer in het Kasteel van de zusters van Julie Postel


Openingstijden kasteelmuseum:
Het kasteelmuseum, gevestigd in het souterrain van het kasteel, is geopend op
zondagen van 14.00-17.00 uur.


Toegangsprijzen museum:

Volwassenen € 2,50
Kinderen gratis; mits onder begeleiding van een volwassene

Ieder jaar tijdens 1e paasdag, 1e pinksterdag en tijdens het carnavalsweekend zijn het kasteel en museum gesloten.”
Rondleidingen kasteel: Het kasteel is alleen te bezoeken onder begeleiding van een gids.
Rondleiding op de zondagmiddag:
- Iedere zondagmiddag start om 15.00 uur een rondleiding;
reserveren niet nodig
- Kosten rondleiding: volwassenen € 3,50,- p.p. Kinderen gratis; mits onder begeleiding
van een volwassene.
rondleiding op een ander tijdstip
- Voor rondleidingen op een ander tijdstip dient u wel te reserveren!
Hiervoor kunt u het aanvraagformulier online invullen.

maandag 4 februari 2013

Een mooie vondst

Een mooie vondst
 
 
Het Museum Gemeente Boxmeer werd, via bemiddeling van Dick Reijnen, door een familie uit Beugen in staat gesteld om een oude korenmaat uit 1740 aan te kopen.

Een korenmaat is een inhoudsmaat of graanmaat met in het midden een ijzeren beugel als geleider om de hoeveelheid graan met een stok af te strijken, zodat men telkens de juiste hoeveelheid kon leveren.
Voor 1740 golden hele andere maateenheden dan nu. In 1820 met de invoering van het metriek Stelsel heeft men maten ingevoerd die voor alle delen van Nederland hetzelfde waren.

Voor 1820 was in Amsterdam 1 korenmaat gelijk aan 1 schepel of 27,9 liter en 1 mud was 4 schepel of 111,6  liter Voor andere landstreken golden weer verschillende  hoeveelheden in liters. Dit was erg verwarrend.
 
 van links naar rechts: mud, schepel, kop.
 
Na 1820 was er sprake van 1 hectoliter, 100 liter en werd 1 mud ook 100 liter en een schepel 25 liter en een kop, 1 liter. De vroegere benamingen bleven nog lang gebruik maar wel met een andere inhoud.

De aangekochte korenmaat komt oorspronkelijk uit het huis naast de molen te Heijen. Dergelijke korenmaten waren hier beslist ook in omloop. Omdat de meeste oude korenmaten van ijzer en eikenhout waren zullen velen de tand des tijds niet doorstaan hebben.  Deze aangekochte korenmaat heeft ook zo zijn gebreken. Er ontbreken enkele delen hout. Het belangrijkste deel van het hout is nog aanwezig. Hierop staat het jaartal 1740 gekerfd en ook nog een paar tekens die nog ontcijferd moeten worden. Het ijzeren smeedwerk is goed gebleven.

De korenmaat zal van binnen behandeld worden zodat het houtwerk niet meer kan vergaan of verder aangetast zal worden. Dit gebeurt met verdunde houtlijm.
Een mooi aanwinst voor het museum. 
 
 
 
 

 
Foto's Dick Reijnen
 
 

 

 

Museum Gemeente Boxmeer

Museum Gemeente Boxmeer

Geplaatst door:
Gemeentelijke museale voorziening
Burgemeester Van Soest en Zuster Florentia Hollegien, Provinciaal Overste van de Congregatie van de Zusters van Julie Postel, zetten op 18 mei 2010, hun handtekening onder de beslissende overeenkomst. Voortaan zal het Kasteelmuseum in Boxmeer een gedeelte kennen waarin materiaal te zien is van erfgoedverenigingen uit de gemeente Boxmeer.
 Burgemeester Karel van Soest en Zuster Florentia.

De congregatie geeft enkele ruimten in het Kasteelmuseum in bruikleen, waardoor een eerste stap naar een gemeentelijke museale voorziening kan worden gezet. e voormalige wethouder van Cultuur de heer R. Klaassen heeft samenwerking gezocht met lokale erfgoedorganisaties. De Algemeen Cultuurhistorische Stichting Boxmeer neemt het beheer op zich van de gemeentelijke voorziening en zal de bestuursfunctie daarvoor uitoefenen, onder de nieuwe naam Stichting Museum Gemeente Boxmeer. Een gebruikersraad bestaande uit vertegenwoordigers van erfgoedverenigingen staat dit bestuur met raad en daad bij. Gezamenlijk zorgen zij voor de inrichting van de vaste en de wisselexposities. De erfgoedorganisaties behouden ieder hun eigen archieven, opslagruimten en tentoonstellingsruimten; de nieuwe voorziening voorziet in een extra expositie- en depotmogelijkheid.
Een en ander werd formeel vastgelegd en bezegeld door de ondertekening van een overeenkomst tussen de gemeente en de beheerstichting.
De ondertekeningsbijeenkomst werd bijgewoond door vertegenwoordigers van nagenoeg alle erfgoedorganisaties, de gemeente en de Congregatie. De woordvoerder namens de Congregatie, de heer P. Kok, liet de aanwezigen weten verheugd te zijn het gezelschap te kunnen verwelkomen en wenste ieder een vruchtbare samenwerking toe. Burgemeester Van Soest onderstreepte deze woorden en benadrukte dat het belangrijk is in een gemeente een centrale plek te kunnen ontwikkelen waar het gemeentelijk cultureel erfgoed geborgd is én door de samenwerkende erfgoedorganisaties toegankelijk wordt gemaakt voor het publiek.
De beheerstichting gaat nu aan de slag met de organisatie en inrichting van de voorziening, wat nog enige voorbereidingstijd vergt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de beheerstichting, mw. M. Beltman (0485-362321).
Met een welgemeende dank aan Dhr. Rien Klaassen, voormalig wethouder van de Gemeente Boxmeer, de uitvoerder van de museale plannen en het museum, dat nu tot stand is gekomen. Ook een compliment verdient Jan Oostlander die in de herfst van 2006 al het idee bij de zusters lanceerde voor een plan om het nieuw te realiseren museum onder te brengen in het kasteel van Julie Postel ,dat plan is uitvoerig besproken in het plaatselijk en provinciaal bestuur van de orde en nu gerealiseerd.
Een fotoreportage van de ondertekening van de overeenkomst: door Dick Reijnen
 
 
 
 
 
 
 
 
  


   

  

Aandacht in de Media

Aandacht in de Media

Geplaatst door:
Boxmeers Weekblad 4 januari 2011
Hulp van de Zusters van Julie Postel maken tentoonstellingen en opslag heemkundeclubs mogelijk.


Boxmeers Weekblad 27 november 2009
Door: Twan Dohmen
BOXMEER – Een officieel geregistreerd gemeentelijk museum en depot voor onder meer archeologische vondsten wordt ondergebracht bij de vaste expositie van het Kasteelmuseum van de Zusters van Julie Postel aan de Veerstraat.
Morgen – donderdag – bespreekt de politiek het voorstel van het College van B&W om nog dit jaar een kleine 30 duizend euro te steken in een museale functie voor en in gemeente Boxmeer.
"Conservatie van archeologische en historische collecties dreigen als gevolg van ruimtegebrek, klimatologische beheersing van de opslagruimte of brandveiligheid in de problemen te komen", zeggen B&W. Bovendien mogen kunst en cultuur "breder uitgedragen worden dan nu het geval".
Een Boxmeers museum of oudheidkamer is een oude wens van het gemeentebestuur. Als locatie heeft het bestaande Kasteelmuseum de voorkeur boven de bibliotheek in De Weijer. Een op te richten stichting wordt verantwoordelijk voor bestuur, beheer en exploitatie van het toekomstig museum.
Boxmeers Weekblad 19 mei 2010.
Door: Twan Dohmen
BOXMEER – De spullen van de heemkundeverenigingen in gemeente Boxmeer worden samengebracht in een nieuw te vormen gemeentelijk museum bij het Kasteelmuseum van de Zusters van Julie Postel.
Gisteren – dinsdag – ondertekenden de congregratie, gemeente en de Algemene Cultuurhistorische Stichting Boxmeer de samenwerkingsovereenkomst. De stichting draagt zorg voor het beheer en de organisatie van het niewe heemkundemuseum in opdracht van het gemeentebestuur, dat daarvoor een startsubiside van 30 duizend euro verstrekt. Naast een depot komt er een ruimte voor een vaste expositie. Ook kunnen wisselexpositie worden gehouden.
"Een vliegende start", krijgt het museum volgens Ron Fierst van Wijnandsbergen. "Het Kasteelmuseum draait al jaren prima, wij komen erbij. In principe gaan wij werken volgens de huisregels van de Zusters. Zij leveren de suppoosten en bij extra te houden wisselexposities springen wij met de heemkundeclubs bij."

Boxmeers Weekblad 25 mei 2010.
Door: Twan Dohmen
BOXMEER – De heemkundeverenigingen in gemeente Boxmeer krijgen een depot voor het opslaan van hun spullen én een expositieruimte. Het 'heemmuseum' komt naast het bestaande Kasteelmuseum van de Zusters van Julie Postel.


De heemkundeverenigingen, zusters en
gemeente bijeen voor de ondertekeningen
in de Ridderzaal van het Kasteel in
Boxmeer. Foto: Tom Oosthout
Na enkele jaren van overleg is het er volgens Paul Kok – adviseur van de kloostercongregatie – toch van gekomen. "De zusters komen op leeftijd en willen hun erfgoed bewaren. Met deze gebruiksovereenkomst is het begin gemaakt voor een langdurige samenwerking. Wij zijn hier heel blij mee."
Burgemeester Karel van Soest mocht met de heemkundeverenigingen en congregatie de overeenkomsten tekenen. "De zorg over het kasteel én het erfgoed is een historische stap. Ook de zusters hebben geen eeuwig leven. De permanente expositie is een feit en waar kan dat beter als op deze historische locatie. Spullen afstaan gebeurt pas als het beheer in vertrouwde handen is. Door de geschiedenis van de streek te kennen leer je ook de aard van de mensen kennen."
Gemeente Boxmeer draagt het beheer en de organisatie van de vaste heemkundetentoonstelluing – en de te organiseren wisselexposities – over aan de Algemeen Cultuurhistorische Stichting. Onder de vleugels van de stichting komt een gebruikersraad op, waarin de heemkundeverenigingen zitting hebben.

Vitrines in het Cultureel Centrum de Weijer en de Bibliotheek te Boxmeer

Vitrines in het Cultureel Centrum de Weijer en de Bibliotheek te Boxmeer

De vitrines zijn intussen ontmanteld

Geplaatst door:
Op 11 oktober is er door de Stichting Museum Gemeente Boxmeer een vitrine ingericht in de schouwkamer van het Cultureel Centrum de Weijer, ter promotie van het nieuwe Museum Gemeente Boxmeer.
Talrijke "oude voorwerpen" zijn te bewonderen, archeologische vondsten, o.a. een recent gevonden IJzertijd urn met crematieresten aan de Marktstraat te Boxmeer, gewichten, aardewerk pijpjes, middeleeuwse kruiken, munten gevonden bij werkzaamheden aan het Kerkpad te Boxmeer, Romeinse munten, bikkels, kanonskogels en antiek smeedwerk.
De vitrine in de bibliotheek is op een toepasselijke wijze ingericht met als middelpunt oude boeken.
Een poster boven de vitrine verwijst naar de lopende tentoonstelling in het Kasteelmuseum van Julie Postel over Oude Gemeentehuizen te Boxmeer. Voor meer info over het kasteelmuseum van Julie Postel, klik op Kasteel Museum.
De tentoonstelling Oude Gemeentehuizen in Boxmeer is een onderdeel van de permanente expositie in het kasteelmuseum van de zusters van Julie Postel.
Voor openingstijden en foto's van de expositie……….zie categorie Kasteelmuseum.


Vitrine in de schouwkamer van het Cultureel Centrum De Weijer te Boxmeer.
Presentatie: Museum Gemeente Boxmeer

Vitrine in de bibliotheek van Boxmeer in het Cultureel Centrum De Weijer.
Presentatie: Museum Gemeente Boxmeer.
De virtines zijn niet meer te bezichtigen
foto: Dick Reijnen

Exposities: Oude Gemeentehuizen Boxmeer

Expositie Oude Gemeentehuizen Boxmeer

Geplaatst door: oktober 12, 2010

De tentoonstelling Oude Gemeentehuizen in Boxmeer is een onderdeel van de permanente
expositie in het kasteelmuseum van de zusters van Julie Postel.
                                                                                                   Het oude gemeentehuis aan het Wilhelminaplein te Boxmeer
Openingstijden kasteelmuseum:
Het kasteelmuseum, gevestigd in de kelders van het kasteel, is geopend op
 zondagen van 14.00-17.00 uur.
Zaterdags  is het museum wegens omstandigheden niet geopend.

Toegangsprijzen museum:

Volwassenen € 2,50
Kinderen gratis; mits onder begeleiding van een volwassene

Ieder jaar tijdens 1e paasdag, 1e pinksterdag en tijdens het carnavalsweekend zijn het kasteel en museum gesloten.”
Rondleidingen kasteelHet kasteel is alleen te bezoeken onder begeleiding van een gids.
Rondleiding op de zondagmiddag
- Iedere zondagmiddag start om 15.00 uur een rondleiding;
reserveren niet nodig
- Kosten rondleiding: volwassenen € 3,50,- p.p. Kinderen gratis; mits onder begeleiding
van een volwassene.
rondleiding op een ander tijdstip
- Voor rondleidingen op een ander tijdstip dient u wel te reserveren!
Hiervoor kunt u het aanvraagformulier online invullen.
 Het kasteelmuseum,

De tentoonstelling is intussen vervangen door de tentoonstelling Molens in de Elf dorpen van de Gemeente Boxmeer.

Foto's Dick Reijnen.

20 december bezoek gebruikersraad aan het museum

20 december bezoek gebruikersraad aan het museum

Geplaatst door: december 21, 2012
20 december bezoek gebruikersraad van de Stichting Museum Boxmeer aan het museum.
Op 20 december 2012 bracht de gebruikersraad op invitatie van de Stichting Museum Boxmeer een bezoek aan het Gemeente Museum in het souterain van het Kasteel van Julie Postel. De gebruikersraad bestaat uit vertegenwoordigers van de diverse Heemkunde Verenigingen in de Gemeente Boxmeer. Vol interesse werd het museum bekeken, evenals de nieuw ingerichte ruimte over de Middeleeuwen. Myriam Beltman, Ron Fierst en Dick Reijnen vertelden over wat er allemaal te zien was, ondermeer over de tijdelijke tentoonstelling over de Molens in de Gemeente Boxmeer. Na het bezoek aan het museum werd nog een kijkje genomen in het depot, hetgeen in de kelders van het Kasteel is gevestigd.
Een impressie:
Foto’s Dick Reijnen


De gebruikersraad van de diverse heemkundige verenigingen in de Gemeente Boxmeer

 

Adalbert Basisschool Mook op bezoek in het Museum Gemeente Boxmeer.

Adalbert Basisschool Mook op bezoek in het Museum Gemeente Boxmeer.

Geplaatst door: oktober 14, 2012

Adalbert Basisschool uit Mook op bezoek in het Museum Gemeente Boxmeer in het kader van de Leskist Middeleeuwen
Een dertigtal leerlingen van de Adalbert Basisschool uit Mook brachten op vrijdag 12 oktober 2012 in het kader van de Leskist Middeleeuwen een bezoek aan het Museum Gemeente Boxmeer. Onder leiding van Myriam Beltman van de Stichting Museum Gemeente Boxmeer en van Dick Reijnen Amateur Archeoloog in de Gemeente Boxmeer kregen de leerlingen, die verdeeld waren in 4 groepen, uitleg over wat er in het museum te zien is; de Steentijd , de Romeinse Tijd, de Bronstijd, de IJzertijd en de Middeleeuwen. De Middeleeuwse vondsten van o.a. een eikenhouten waterput uit de 7de eeuw in het centrum van Boxmeer kon men met eigen ogen aanschouwen. Over deze waterput hebben de leerlingen tevoren op school informatie gekregen in de vorm van een lesbrief, uit de Leskist Middeleeuwen, waarin het nieuws van deze voor Boxmeer belangrijke vondst, staat beschreven. De leerlingen toonden allen een hoge mate van interesse, maar ook de ouders vonden het dermate interessant dat er stemmen opgingen om met hun gezin tijdens de kastelendag op 2de Pinksterdag 2013 het kasteel met een bezoek te vereren.
 
 
 
 
Hoeveel denken jullie????

De leerlingen deden ook meer aan een prijsvraag: Hoeveel musketkogels zitten er in de fles? De prijs die de leerlingen konden winnen was het boek ”Verleden Land” , over de archeologie van Nederland waarbij de Middeleeuwen uitgebreid aan bod komen.
Voor ons was het een zeer geslaagde activiteit, mede door het enthousiasme van de leerlingen maar ook van de ouders.
Met dank aan de Zusters van Julie Postel voor de gastvrijheid en aan Juf. Noor Heutink, Stagiaire Lotte en alle ouders die aan deze geslaagde morgen hebben meegewerkt.

Myriam Beltman en Dick Reijnen
Het Kasteel van de Zusters van Julie Postel

Het Kasteel van de Zusters van Julie Postel

Geplaatst door: oktober 16, 2012
Het Kasteel van de Zusters van Julie Postel is een van oorsprong 13e eeuws kasteel in de Boxmeer.
“Het ligt op een voormalig eiland aan een oude Maasarm. Deze oude oostelijke Maasarm slipt langzaamaan dicht omdat zich in die tijd een nieuwe westelijke Maasarm heeft gevormd. Daardoor ontstaat rond 500 een groot eiland in de Maas, gelegen in een drassig moerasgebied”, zo begint het verhaal op de weblog van Mario Kuijpers.
Mario Kuijpers heeft er een uitgebreide beschrijving over gemaakt:
http://dutchcastles.blogspot.nl/2012/05/geschiedenis-van-een-grote-maasburcht.html
Veel leesplezier:
Dick Reijnen

Kastelendag 2012

Kastelendag 2012

Geplaatst door: april 9, 2012
Landelijke dag van het Kasteel.
Op 2e Pinksterdag, maandag 28 mei 2012, zal de landelijke dag van het kasteel worden gevierd op het kasteelmuseum te Boxmeer van 12.00-17.00 uur.
Geïnteresseerden krijgen de gelegenheid om tijdens deze dag het kasteel, museum en kapel te bezichtigen. Er worden geen rondleidingen gegeven. Maar in het kasteel zijn enkele gidsen aanwezig die u te woord kunnen staan.
Verder worden er diverse andere activiteiten georganiseerd, om er een gezellige dag van te maken.
Er wordt door de Stichting Museum Gemeente Boxmeer hard gewerkt aan het inrichten van een 2de vrijgekomen ruimte. Hierin zal de 8ste eeuwse waterput worden tentoongesteld die in juli 2011 is opgegraven op het plan Kerckenzight vlakbij de St. Petrus Basiliek. Een unieke vondst. De eikenhouten boomstamwaterput is intussen goed geconserveerd.
Verder wordt er hard gewerkt aan een tentoonstelling over de molens in de Gemeente Boxmeer, ook wordt er aandacht besteed aan een expositie over de Carmel te Boxmeer
Dick Reijnen

Vondst van belang in het centrum van Boxmeer

Vondst van belang in het centrum van Boxmeer

Geplaatst door: augustus 11, 2011

In het centrum van Boxmeer is een vondst gedaan die van belang is voor het Museum Gemeente Boxmeer.
De vondst is gedateerd rond de tussen de 8ste en de 9de eeuw. Deze vondst zal in het Museum te bewonderen zijn.

Voor meer informatie, klik op VONDST
Dick Reijnen

Kastelendag 2011, een daverend succes.

Kastelendag 2011, een daverend succes.

Geplaatst door: juni 17, 2011
De kastelendag op maandag 13 juni, 2e Pinksterdag, die georganiseerd werd door de Zusters van Julie Postel, is een daverend succes geworden. Die dag telde meer dan 700 bezoekers.
Dankzij een perfecte organisatie en het mooie weer verliep deze dag voorspoedig en geheel naar wens. De zusters van Julie Postel hadden het dit jaar geweldig opgezet en niets nagelaten om van deze dag voor jong en oud een culturele happening te maken. De graaf en gravin gaven acte de présence en koning Lodewijk Napoleon met zijn gemalin deden in het kasteel oude tijden herleven. Voor de jeugd waren er verhalenvertelsters en een pannenkoekenhuis en een heuse huifkar. Het voltallige H. Bloedsgilde van Boxmeer zorgde voor veel sfeer op deze dag. Er was een rondleiding en een filmvoorstelling in de kapel. Het kasteel en zijn interieur is een prachtig plaatje geworden, geheel naar stijl en zeer smaakvol ingericht. Wederom een compliment voor de zusters.
2 3 4
6 7 Kastelendag 2011
Het Museum Gemeente Boxmeer in het souterrain van het Kasteel was voor het eerst te aanschouwen. De Stichting Museum Gemeente Boxmeer heeft er iets moois van gemaakt. Berry Hermans, beeldend vormgever uit Cuijk, heeft hier al zijn talenten tentoon gespreid en op een zeer verrassende manier, via een historische tijdlijn op panelen in kleuren gerelateerd aan de historische periodes, het geheel in beeld gebracht. Daarbij worden de verschillende archeologische vondsten getoond die gedurende een periode van 40 jaar in de verschillende dorpen langs de maaskant zijn aangetroffen. Het vormt een prachtig geheel en is een bezoek zeker waard.
1klik voor een vergroting.
Dick Reijnen

KASTELENDAG maandag 13 juni 2011

KASTELENDAG maandag 13 juni 2011

Geplaatst door: mei 25, 2011
Op maandag 13 juni, 2e Pinksterdag, is de jaarlijkse Kastelendag op het Kasteel van de zusters van Julie Postel te Boxmeer. De zusters staan dit jaar ook stil bij het feit dat de orde van Julie Postel 125 jaar in Nederland is. Tijdens de kastelendag kan men genieten van een uitgebreid programma, waarbij de kinderen zeker niet vergeten zullen worden.
Een uitgebreide info vindt u in dit blad door EDIAT intermediagroep, dat huis aan huis verspreid is.
Op deze dag presenteert zich de Stichting Museum Gemeente Boxmeer met de opening van een deel van het nieuwe museum dat bij de Zusters van Julie Postel in het souterrain van het kasteel is ondergebracht.
Het gemeentelijke museum bij de zusters van Julie Postel in het kasteel te Boxmeer.
Organisatie:
Bijna een jaar geleden sloot de gemeente Boxmeer een overeenkomst met de zusters van Julie Postel over huur van ruimte in het kasteel van Boxmeer voor de inrichting van een algemeen cultuurhistorisch gemeentelijk museum en een depotruimte. De zusters stelden ruimte kosteloos beschikbaar. De Stichting Museum Gemeente Boxmeer werd belast met de uitvoering.
Het bestuur van de stichting werkt voor de inrichting van het museum en het depot en voor de organisatie van thematentoonstellingen samen met een speciaal daarvoor samengestelde gebruikersraad.
Inrichting:
Na een korte aanlooptentoonstelling over de oude gemeentehuizen in de kerkdorpen van de gemeente Boxmeer is de eerste beschikbare ruimte voor het gemeentemuseum nu definitief ingericht. Voor het toegankelijk maken van het cultuurhistorisch verleden van de gemeente Boxmeer zijn bijzonder fraaie vitrinewanden ontworpen en ingericht. De lange historie van onze woonplek is voorlopig ingedeeld in vijf perioden:
Steentijd, Bronstijd, IJzertijd, Romeinse Tijd en Middeleeuwen.
In de toekomst zal de overgang naar de Moderne Tijd hieraan worden toegevoegd. Hierbij zal duidelijk gemaakt worden welke betekenis bijvoorbeeld de Karmelieten en de industrie voor onze samenleving hebben gehad. Iedere periode wordt ingeleid met een informatiepaneel. Daarnaast zijn de belangrijkste vondsten per periode uitgestald met aparte beschrijvingen. De meeste nu tentoongestelde voorwerpen zijn in bruikleen gekregen uit de archeologische collecties van Reijnen en Hutten.
Uit de Steentijd zijn verschillende artefacten te bewonderen van jagers uit de Midden Steentijd en vaste bewoners uit de Jonge Steentijd uit Overloon en andere vindplaatsen.
Uit de Late Bronstijd zijn verschillende voorwerpen tentoongesteld, zoals kokerbijlen uit Boxmeer en een mes uit Sambeek.
De IJzertijd is rijk vertegenwoordigd met urnen met crematieresten die onder andere in Beugen bij de laatste opgraving in Sterckwijck zijn gevonden. Daarnaast wordt getoond hoe een boerderij er in die tijd uit zag.
Ook uit de Romeinse tijd zijn vele voorwerpen te bezichtigen, zoals aardewerk, munten en mantelspelden.

klik voor een vergroting op de foto.

De Middeleeuwse vondsten bestaan vooral uit aardewerk in verschillende vormen.
Naast de vaste inrichting zijn ook enkele tekeningen en schilderijen uit onze eigen collectie te bekijken van plekjes in onze gemeente, waarvan sommige er nu totaal anders uitzien.

Bruikleen en vrienden van het museum:
Het bestuur van de stichting hoopt dat de bezoekers over deze eerste opzet net zo enthousiast zijn als zijzelf.
U kunt de stichting in haar verdere werkzaamheden ondersteunen door het in bruikleen geven van interessante cultuurhistorische voorwerpen en/of met een jaarlijkse bijdrage van € 25 als ‘Vrienden van het museum’. Aanmeldingsformulieren liggen in het museum. U kunt zich ook aanmelden als vriend bij het secretariaat van de stichting:

Website:
Voor verdere gegevens kunt u terecht op de website van de gemeente Boxmeer en op de weblog van Dick Reijnen sectie Museum Gemeente Boxmeer. Op deze laatste weblog zijn tevens koppelingen gemaakt naar de meeste andere musea in het Land van Cuijk.
—————————-
Openingstijden: iedere 1ste  zondag van de maand van 14.00-17.00 uur. Het gemeentelijk museum is bereikbaar via het kasteelmuseum. Tijdens de Kastelendag is de toegang gratis. Daarbuiten is de toegang voor € 1 voor beide musea samen. Kinderen gratis.

Museum Gemeente Boxmeer, voortvarende ontwikkelingen!!!

Museum Gemeente Boxmeer, voortvarende ontwikkelingen!!!

Geplaatst door: april 5, 2011
In het souterrain van het Kasteel van de Zusters Julie Postel te Boxmeer is men druk doende om de ontwikkelingen van het nieuwe Museum Gemeente Boxmeer gestalte te geven. Berry Hermans, beeldend vormgever uit Cuijk, is bezig er iets moois van te maken.
Meer nieuws volgt binnenkort.

Nieuws

Nieuws

Het depot van het museum bevindt zich in het souterrain van het Kasteel van de Zusters van Julie Postel
In het souterrain van het kasteel heeft de stichting Museum Gemeente Boxmeer een grote afgesloten ruimte ter beschikking gekregen die dienst doet als depot.
De ruimte bestaat uit een drietal afdelingen die inmiddels door de heer Jan Oostlander zijn opgeknapt en ingericht met werktafels, kasten en stellingen.
Tijdens de vergaderingen met de Gebruikersraad kon men aangeven welke spullen men in het depot in bruikleen wilde geven. Daartoe heeft men het een en ander op papier gezet en dit op de bewuste avonden toegelicht.
Samen met de gebruikersraad wordt nu vastgesteld wat in opslag zal worden genomen.
Ter beschikking gesteld materiaal wordt vastgelegd in bruikleenovereenkomsten.
Het depot is voorzien van tafels en stoelen , een bureau en verschillende stellingen, ook is er ruimte voor een kleine bibliotheek.


Het depot is een aanzienlijke ruimte waar de ingebrachte spullen op een overzichtelijke- en veilige wijze gestald kunnen worden.
Er is voor gekozen om de ruimte niet te gebruiken voor de opslag van archiefstukken.
Dick Reijnen heeft de supervisie over het depot en is sleutelhouder, natuurlijk in nauwe samenwerking met de Zusters van Julie Postel.
Dick Reijnen.Geplaatst door: januari 22, 2011

DEPOTACTIVITEITEN

Vandaag is zaterdag 22 januari 2011 is er een begin gemaakt om de collectie vondsten van amateurarcheoloog Dick Reijnen onder te brengen in het depot van het Museum Gemeente Boxmeer.

De collectie bestaat uit een verzameling archeologische vondsten die Dick Reijnen sedert de jaren 70 bewaart in stapelbare dozen. Er is een vondstenregistratieformulier gemaakt waarop de coördinaten van de vindplaats, de codering en het Archis datbase nummer staan weegegeven, evenals een beschrijving van het materiaal dat zich in de doos bevindt. De dozen zijn ook voorzien van een vondstregistratiekaart.
Alle documenten bevinden zich in een ordner zodat alles makkelijk in het depot terug te vinden is als er vondsten nodig zijn voor een tentoonstelling. Dit geldt trouwens voor alles wat in het depot aanwezig is. Er worden ook inbewaarleenregistratieformulieren gemaakt zodat alles wat men voor het depot ter bewaring heeft aangeboden, goed geregistreerd en gedocumenteerd is.Publicaties

Publicaties

Geplaatst door: november 1, 2010
Publicaties
De Algemeen Cultuurhistorische Stichting Gemeente Boxmeer, voorheen Stichting Cultureel Erfgoed Boxmeer en nu over gegaan in de Stichting Museum Gemeente Boxmeer heeft een aantal boeken gerealiseerd.
Rombout Jan Rombout
Een Nijmeegs kunstenaar aan het werk in Boxmeer en het Land van Cuijk e.o.

Rombout2 Jan Rombout

Jan Rombout, *06-10-1920, te Nijmegen, †23-04-1987, te Nijmegen
was een begaafd Nijmeegs graficus die graag in onze contreien werkte. Hij vereeuwigde vele karakteristieke plekjes in Boxmeer en het Land van Cuijk in tekeningen, etsen en aquarellen.
“Jan Rombout komt in toon over als een navolger van de achttiende eeuwse tekenaar-verslaggevers. Er is een onvervalste romantiek te bespeuren, met verdroomde straatjes, steegjes en poortjes (…) De veelzijdigheid binnen zijn illustratieve inslag staat onomstotelijk vast. Die veelzijdigheid krijgt nog een extra dimensie door de technische middelen die Jan Rombout hanteert. Etsen op zink, etsen op plexiglas, gouaches, pentekeningen, reliëfdrukken: ze behoren tot het arsenaal dat Jan Rombout hanteert.” (Koos Tuitjer, recensie nov. 1974)
————————————————————————————-
Eeuwen Door de eeuwen heen.
In dit boek is een publicatie( 80 blz.) opgenomen, geschreven door Ron Fierst en Dick Reijnen, met een overzicht en een beschrijving van 40 jaar archeologische waarnemingen in de Gemeente Boxmeer, door amateur archeoloog Dick Reijnen voorzien van een groot aantal foto's en afbeeldingen. In dit boek is ook een publicatie( 50 blz.) opgenomen met een overzicht en een beschrijving van de muntgeschiedenis van Brabant en Huis Bergh door Ron Fierst van Wijnandsbergen.
————————————————————————————-
Peelen Pastoor Dr. Anthonius Willem Peelen , *1601 - †1667.
Dr. Peelen was Pastoor, Deken, Officiaal en Arts en is voor Boxmeer van grote betekenis geweest.
Hij is ook de schrijver van De Kroniek van de Parochie Boxmeer. Hij woonde, werkte en leefde op zijn landgoed Elsendael.
————————————————————————————-
Kerken Kastelen, Kerken, Kapellen, Kloosters.
Kastelen, Kerken, Kapellen, Kloosters in de Gemeente Boxmeer.
Een historisch overzicht van de wereldlijke en kerkelijke gebouwen.
————————————————————————————–
Muziek Gezicht van de muziek in de Gemeente Boxmeer
Een overzicht van de muzikale geschiedenis in de 11 kerkdorpen van de Gemeente Boxmeer.In de 19e eeuw vond een verschuiving plaats naar een bredere laag van de bevolking via bedrijfsharmonieën, arbeidersverenigingen en koorzang door de werkende stand. Overal zag je al of niet verplaatsbare muziektenten of kiosken verschijnen waardoor een goede wisselwerking met het publiek groeide. Vam elk dorp wordt de harmonie en de fanfare beschreven, verlucht met nostalgische foto's.
————————————————————————————–
Voor meer informatie en voor bestellingen zie:
Voor een overzicht regionale uitgaven op de site van de Boekhandel, klik op Van Dinter Media.

Musea in de regio:


U kunt de bewuste sites openen door op het item te klikken.
KASTEELMUSEUM BOXMEER
In het Kasteelmuseum in Boxmeer wordt op verrassende wijze de rijke historie van het kasteel, zijn voormalige adellijke én zijn huidige religieuze bewoners, belicht.


STORK MUSEUM
De Stichting Erfgoed Stork Boxmeer komt elke donderdagmiddag bijeen om te werken aan de inrichting van het museum. Het pand gelegen aan de Handelsstraat naast het hoofdkantoor van Marel, waarvan het voormalige Stork PMT onderdeel is, werd door de directie ter beschikking gesteld. De doelstelling is, uitzoeken, conserveren, behouden.
Het is de bedoeling om het museum open te stellen voor intern gebruik, er worden bijeenkomsten gehouden en vergaderingen met relaties.
Ben Kruitbosch is conservator van het museum.
De film is gemaakt door de BLOS Boxmeer
LIBERTY PARK OVERLOON MARSHALL MUSEUM
Oorlog hoort in een museum thuis. Dát is de boodschap van het Liberty Park in Overloon. In het museum in dit mooie en bosrijke park beleeft u de bezetting en de vervolging, maar ook het verzet en D-Day. En natuurlijk ook de Slag om Overloon tijdens de bevrijding van Zuid-Nederland. Als bezoeker wordt u uitgenodigd om mee te denken over oorlog en onderdrukking. Hoe ver mag je als het gaat om het behouden en desnoods terugwinnen van vrijheid?
MUSEUM CEUCLUM CUIJK
Museum Ceuclum, gehuisvest in een 500 jaar oude toren, belicht de geschiedenis van Cuijk aan de hand van archeologische vondsten, documenten, foto's en tekeningen.
Museum Ceuclum heeft zich tot doel gesteld om de geschiedenis van Cuijk en het omliggende gebied te presenteren. Daarbij maakt het museum gebruik van stukken, die afkomstig zijn van de Foto Archief Dienst Cuijk, Het Streekarchief en de Werkgroep Archeologie Cuijk, musea en particuliere verzamelingen.
NATIONAAL VEETEELT MUSEUM BEERS
Het Nationaal Veeteelt Museum heeft als belangrijkste doelstelling een unieke representatieve cultuurhistorische collectie op het gebied van de Nederlandse fokkerij en ki van alle landbouwhuisdieren duurzaam ter beschikking te stellen. Dit niet alleen voor de veeteeltsector, maar vooral ook voor grote groepen belangstellenden ter vermaak, informatie, educatie en voor onderzoek. Het museum wil de sector en het publiek door de inhoud en de wijze van presenteren uitdagen en confronteren met de manier waarop veeteelt plaatsvindt.
MUSEUM GRAVE GRAAFS MUSEUM
Het Graafs Museum (gevestigd in de Hampoort) is een initiatief van de Stichting "Graeft Voort". In het Hampoort vindt u archeologische vondsten, gravures, tekeningen, foto's, maquettes en nog vele andere zaken, die samen het verhaal vertellen van de stad Grave, de kerkdorpen Gassel, Escharen en Velp (N.-B.) en hun inwoners vanaf de vroegste tijden tot heden.
RELIGIEUS MUSEUM HAPS IN DE ZEVENDE HEMEL
Het Rijke Roomse Leven in de afgelopen 50 jaar herleeft in het religieus museum "In de Zevende Hemel" in Haps. Een uitgebreide collectie religieuse voorwerpen (devotionalia) is gehuisvest in een smaakvol verbouwde ruimte aan de St. Hubertseweg 4
MUSEUMWINKEL RIJKEVOORT
Het dorpshart van Rijkevoort wordt al sinds 1914 gesierd door het winkelpand van de ‘Erven Verbruggen’, gelegen aan Kapelstraat 20. In het pand bevond zich naast een winkel ook een bakkerij, een café en een woongedeelte. Het pand is in een zeer originele staat. De inrichting van de winkel dateert van de jaren ’30 van de 20e eeuw en evenals de buitenkant van de winkel is ook de binnenkant zeer gaaf bewaard gebleven. Door de jaren heen is er erg weinig aan veranderd en recent is de buitenkant van het pand in oude staat hersteld. Na het groot onderhoud heeft Heemkundevereniging Rieckevorts Heem het beheer van het winkelinterieur op zich genomen.
VEDON MUSEUM BOXMEER
In het 'Vedon' museum in Boxmeer kunnen de bezoekers kennismaken met de geschiedenis van de bestrijding van insecten, de hiervoor gebruikte apparatuur en middelen door de jaren heen. In het entomologisch labaratorium staan ongeveer duizend verschillende soorten monsters uitgestald en het is mogelijk proeven te doen. Het museum is op afspraak en op monumentendag toegankelijk. een rondleiding is mogelijk op afspraak en duurt 2 Ã 3 uur; tevens excursiemogelijkheden voor bedrijven, scholen etc. (max. 15 pers. ) Raamstraat 2C, 5831 AT Boxmeer, 0485-57 11 86.
MUSEUM HET PETERSHUIS GENNEP
Museum voor archeologie en hedendaagse kunst . Jaarlijks organiseert Museum Het Petershuis een zestal wisselexposities op het gebied van moderne beeldende kunst en actuele thema’s. De vaste expositie betreft archeologische vondsten uit Gennep en de directe omgeving. Het museum richt zich op zowel volwassenen als op kinderen. De expositie moet kinderen via acht archeologische thema’s de rijke historie van Gennep en omstreken duidelijk maken.
MUSEUM 'T FREULEKESHUUS VENRAY
Museum ‘t Freulekeshuus is het cultuurhistorisch museum van Venray en omgeving. Sinds 1958 bouwt het aan een eigen collectie die sinds 1981 is ondergebracht in ’t Freulekeshuus. Dat ligt aan de Eindstraat, vlakbij de Grote Kerk in het centrum van Venray. Het museum verzamelt, bewaart, onderzoekt, presenteert en exposeert een vaste collectie van stukken die representatief zijn voor het culturele erfgoed van Venray en omgeving. Drie keer per jaar organiseert het toegankelijke tentoonstellingen rond een speciaal thema, meestal lokaal of regionaal, dat voor een breed publiek aantrekkelijk is.

 

Geschiedenis van het Kasteel Boxmeer

Geschiedenis van het Kasteel Boxmeer

Geplaatst door: oktober 29, 2010


HET KASTEEL VAN BOXMEER, CASTELLI BOXMERAE.
Uit: Cantillon, Vermakelijkheden van Brabant, 1768-1770.

Oude kadasterkaart uit 1832 met het dorp Boxmeer en het kasteel.
Het Kasteel Boxmeer staat aan een oude Maasarm. Baserend op de bekende bronnen is er rond 1250 een woonburcht op de plek waar het huidige kasteel staat. Een veronderstelde burchtruïne uit circa 1011 kan niet worden aangetoond. De omvang van de waterburcht van Boxmeer is in het midden van de dertiende eeuw vooral gericht op een optimale verdediging. De kasteeltoren lag aan de Maaszijde en de hoofdingang is gericht op het Noorden. Deze burcht is een vooruitgeschoven militaire post van de graaf van Gelre. Tolgeschillen leiden ertoe dat de burcht van Boxmeer in 1284/85 wordt verwoest, vervolgens weer opgebouwd door de Heren Boc van Meer en andermaal verwoest in 1366 en na 1367 door ridder Hubert van Culemborg opgebouwd, bewoond en onderhouden. Tussen 1399 en 1427 wordt gewerkt aan de uitbouw van het kasteel ook door Sambekenaren, die daarvoor gunsten ontvangen van Hubert van Culemborg. Vanaf 1533-1538 wordt onder leiding van Floris van Egmond het Kasteel Boxmeer versterkt met een nieuwe wal met bijbehorende rondelen, hoekbastions en borstweringen. Een nieuwe ronde toren wordt gezet op de plaats waar de vierkante oude toren stond. Het Kasteel omvat een vierkant gebouw met een binnenplaats en het kent in die periode een permanente militaire bezetting. In 1572 wordt het Kasteel op last van Alva grotendeels afgebroken. Graaf Willem IV van den Bergh zet vanaf 1579 het herstel van het Kasteel in.
Kasteel Boxmeer rond 1741
In 1590 wordt het kasteel ontmanteld. Gravin Anna van den Bergh voert vanaf 1599 tot 1609 het bewind namens haar broer Frederik en zorgt ervoor dat bij het kasteel een toren wordt gebouwd. Graaf Frederik van den Bergh (1559-1618) bemoeit zich daarna intensief met de uitbouw van het Kasteel dat plaatsvindt van 1615 tot 1617.


Een grote storm van 1629 richt zware schade aan het Kasteel. In 1631/32 wordt een bestek ontwikkeld voor het graven van een kanaal van uit de Meer naar de Maas. De plannen zijn in 1637 gereed.

In 1695 wordt gewerkt aan een grote bloementuin die tot 1778 in functie was. Het Kasteel geraakt in verval. In 1762 wordt een reparatiebestek door het Hoog grafelijke Huis Bergh ,( Huis Bergh Video), opgesteld en een aantal bouwvallen worden verkocht. Dit bestek wordt niet uitgevoerd. Een nieuw plan uit 1878 is de basis dat er vanaf 1782-1884 ingrijpende verbouwingen zijn geweest. Gravin Joanna van den Bergh laat twee vleugels links en rechts aan het middenstuk van het oude 17e eeuwse restant van het kasteel bouwen. In het ontwerp van de architecten Lijdel en Grimbach is sprake van Paleis-Kasteel. Het geheel is symmetrisch van opzet en wordt in Lodewijk XVI-stijl opgetrokken. In 1797 wordt het Kasteel ingelijfd door de Franse Republiek.
Kasteel Boxmeer na verbouwing in 1786
In 1806 koopt jonkheer Leopold van Sasse van IJsselt het kasteel te Boxmeer, dat op 28 september 1853 wordt verkocht aan Pieter Keer. Catharina Sprengler verwerft in 1870 het kasteel met aanhorigheden.

De middenbouw en de vleugel richting de Meer gelegen worden wegens ernstige verzakkingen afgebroken. De erfgenamen van Keer verkopen in 1877 het kasteel aan mr. Alphonse Maria Sassen. De noordelijke toegangsweg wordt gesloten, de noordelijke hofdijk wordt geslecht en langs de kapel van Nepomucenus en via de naar het westen opgerichte brug kan het kasteelterrein worden betreden.
ingang naar het kasteel.
   
laan naar het kasteel
Vanaf 1881 tot 1896 staat het kasteel leeg.
In 1897 worden de zusters van Julie Postel eigenaar van het kasteel. Het huidige kasteel bestaat uit een 18e eeuwse vleugel met de 17e eeuwse ridderzaal en 20e eeuwse uitbreidingen. De oudste zaal dateert uit 1615-1617 en het plafondwerk uit de ridderzaal van 1668 is in het kasteel behouden.
uniek
Het kasteel in oude prenten:


1741
Tranchot kaart 1836

Het kasteel ligt links boven langs de Maas