maandag 2 oktober 2017

Nationale Archeologiedagen Museum Gemeente Boxmeer

NATIONALE ARCHEOLOGIEDAGEN
Op vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 oktober neemt het Museum Gemeente Boxmeer deel aan de Nationale Archeologiedagen. Het museum is op die dagen geopend van 14.00 uur tot 17.00 uur.
De entree is gratis.
Er zijn geen rondleidingen in het kasteel, wel in het museum.
Het thema op die dagen is: BOXMEER IN DE MEROVINGISCHE TIJD, 
met als ondertitel: reddingsoperatie het Zand in 2000 en de opgraving Kerckenzicht in 2011.
Op het Zand is in het jaar 2000 tijdens rioleringswerkzaamheden een deel van een Merovingisch grafveld ontdekt. Verschillende voorwerpen uit die tijd werden uit de gegraven sleuven gered. Tijd voor een opgraving was er niet, vandaar de term reddingsoperatie.
De gevonden voorwerpen zijn te zien in een vitrine. Bijzonder is een deel van een kaak waarin zich een munt en 2 kralen bevonden. Hieruit kan men concluderen dat het in dit geval een vrouw betreft die ter aarde is besteld. vlakbij lagen ook nog enkele sieraden.
De munt werd in die tijd vaak meegegeven, opdat met op reis naar het hiernamaals bij het oversteken van de rivier de veerman kon betalen.
In een mannengraf werden een zwaard en 2 lanspunten gevonden en de  ijzeren knop van een schild een zogenaamde Umbo. Verder kwamen er ook aardewerk potten tevoorschijn.
Waarschijnlijk kan men dit grafveld rekenen tot de nederzetting die op Kerckenzicht is gevonden, tegenover de ST. Petrus Basiliek. Er zijn daar een aantal waterputten gevonden. In een van die waterputten lag op de bodem een bronzen haarnaald die ook in het museum te bewonderen is. Een waterput heeft men geconserveerd en is ook opgesteld in het museum. Uit deze waterput kwam een bikkel gemarkeerd met een teken, n.l. een VI. Deze bikkel maakte onderdeel uit van een bikkelspel.
Van deze 2 vindplaatsen zal ook een kleine foto-expositie te zien zijn.
De mogelijkheid wordt geboden tijdens deze dagen gevonden archeologische vondsten te laten determineren.
Alle dagen staan onder leiding van Dick Reijnen en Ron Fierst.

Reddingsoperatie Het Zand in 2000

Opgraving Kerckenzicht in 2011