maandag 4 februari 2013

KASTELENDAG maandag 13 juni 2011

KASTELENDAG maandag 13 juni 2011

Geplaatst door: mei 25, 2011
Op maandag 13 juni, 2e Pinksterdag, is de jaarlijkse Kastelendag op het Kasteel van de zusters van Julie Postel te Boxmeer. De zusters staan dit jaar ook stil bij het feit dat de orde van Julie Postel 125 jaar in Nederland is. Tijdens de kastelendag kan men genieten van een uitgebreid programma, waarbij de kinderen zeker niet vergeten zullen worden.
IMG_9633 Een uitgebreide info vindt u in dit blad door EDIAT intermediagroep, dat huis aan huis verspreid is.
Op deze dag presenteert zich de Stichting Museum Gemeente Boxmeer met de opening van een deel van het nieuwe museum dat bij de Zusters van Julie Postel in het souterrain van het kasteel is ondergebracht.
Het gemeentelijke museum bij de zusters van Julie Postel in het kasteel te Boxmeer.
Organisatie:
Bijna een jaar geleden sloot de gemeente Boxmeer een overeenkomst met de zusters van Julie Postel over huur van ruimte in het kasteel van Boxmeer voor de inrichting van een algemeen cultuurhistorisch gemeentelijk museum en een depotruimte. De zusters stelden ruimte kosteloos beschikbaar. De Stichting Museum Gemeente Boxmeer werd belast met de uitvoering.
Het bestuur van de stichting werkt voor de inrichting van het museum en het depot en voor de organisatie van thematentoonstellingen samen met een speciaal daarvoor samengestelde gebruikersraad.
Inrichting:
Na een korte aanlooptentoonstelling over de oude gemeentehuizen in de kerkdorpen van de gemeente Boxmeer is de eerste beschikbare ruimte voor het gemeentemuseum nu definitief ingericht. Voor het toegankelijk maken van het cultuurhistorisch verleden van de gemeente Boxmeer zijn bijzonder fraaie vitrinewanden ontworpen en ingericht. De lange historie van onze woonplek is voorlopig ingedeeld in vijf perioden:
Steentijd, Bronstijd, IJzertijd, Romeinse Tijd en Middeleeuwen.
In de toekomst zal de overgang naar de Moderne Tijd hieraan worden toegevoegd. Hierbij zal duidelijk gemaakt worden welke betekenis bijvoorbeeld de Karmelieten en de industrie voor onze samenleving hebben gehad. Iedere periode wordt ingeleid met een informatiepaneel. Daarnaast zijn de belangrijkste vondsten per periode uitgestald met aparte beschrijvingen. De meeste nu tentoongestelde voorwerpen zijn in bruikleen gekregen uit de archeologische collecties van Reijnen en Hutten.
Uit de Steentijd zijn verschillende artefacten te bewonderen van jagers uit de Midden Steentijd en vaste bewoners uit de Jonge Steentijd uit Overloon en andere vindplaatsen.
Uit de Late Bronstijd zijn verschillende voorwerpen tentoongesteld, zoals kokerbijlen uit Boxmeer en een mes uit Sambeek.
De IJzertijd is rijk vertegenwoordigd met urnen met crematieresten die onder andere in Beugen bij de laatste opgraving in Sterckwijck zijn gevonden. Daarnaast wordt getoond hoe een boerderij er in die tijd uit zag.
Ook uit de Romeinse tijd zijn vele voorwerpen te bezichtigen, zoals aardewerk, munten en mantelspelden.

Romeinen klik voor een vergroting op de foto.

De Middeleeuwse vondsten bestaan vooral uit aardewerk in verschillende vormen.
Naast de vaste inrichting zijn ook enkele tekeningen en schilderijen uit onze eigen collectie te bekijken van plekjes in onze gemeente, waarvan sommige er nu totaal anders uitzien.

Bruikleen en vrienden van het museum:
Het bestuur van de stichting hoopt dat de bezoekers over deze eerste opzet net zo enthousiast zijn als zijzelf.
U kunt de stichting in haar verdere werkzaamheden ondersteunen door het in bruikleen geven van interessante cultuurhistorische voorwerpen en/of met een jaarlijkse bijdrage van € 25 als ‘Vrienden van het museum’. Aanmeldingsformulieren liggen in het museum. U kunt zich ook aanmelden als vriend bij het secretariaat van de stichting:
Mevr. M. Beltman-Pahlplatz, Lietingsestraat 13, 5441 AR Oeffelt. Tel. 0485-362321.
e-mail: Myriam.beltman@inter.nl.net
Website:
Voor verdere gegevens kunt u terecht op de website van de gemeente Boxmeer en op de weblog van Dick Reijnen sectie Museum Gemeente Boxmeer. Op deze laatste weblog zijn tevens koppelingen gemaakt naar de meeste andere musea in het Land van Cuijk.
—————————-
Openingstijden: iedere zaterdag en zondag van 14.00-17.00 uur. Het gemeentelijk museum is bereikbaar via het kasteelmuseum. Tijdens de Kastelendag is de toegang gratis. Daarbuiten is de toegang voor € 2,50 voor beide musea samen. Kinderen gratis.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten