maandag 4 februari 2013

Geschiedenis van het Kasteel Boxmeer

Geschiedenis van het Kasteel Boxmeer

Geplaatst door: oktober 29, 2010


HET KASTEEL VAN BOXMEER, CASTELLI BOXMERAE.
Uit: Cantillon, Vermakelijkheden van Brabant, 1768-1770.

Oude kadasterkaart uit 1832 met het dorp Boxmeer en het kasteel.
Het Kasteel Boxmeer staat aan een oude Maasarm. Baserend op de bekende bronnen is er rond 1250 een woonburcht op de plek waar het huidige kasteel staat. Een veronderstelde burchtruïne uit circa 1011 kan niet worden aangetoond. De omvang van de waterburcht van Boxmeer is in het midden van de dertiende eeuw vooral gericht op een optimale verdediging. De kasteeltoren lag aan de Maaszijde en de hoofdingang is gericht op het Noorden. Deze burcht is een vooruitgeschoven militaire post van de graaf van Gelre. Tolgeschillen leiden ertoe dat de burcht van Boxmeer in 1284/85 wordt verwoest, vervolgens weer opgebouwd door de Heren Boc van Meer en andermaal verwoest in 1366 en na 1367 door ridder Hubert van Culemborg opgebouwd, bewoond en onderhouden. Tussen 1399 en 1427 wordt gewerkt aan de uitbouw van het kasteel ook door Sambekenaren, die daarvoor gunsten ontvangen van Hubert van Culemborg. Vanaf 1533-1538 wordt onder leiding van Floris van Egmond het Kasteel Boxmeer versterkt met een nieuwe wal met bijbehorende rondelen, hoekbastions en borstweringen. Een nieuwe ronde toren wordt gezet op de plaats waar de vierkante oude toren stond. Het Kasteel omvat een vierkant gebouw met een binnenplaats en het kent in die periode een permanente militaire bezetting. In 1572 wordt het Kasteel op last van Alva grotendeels afgebroken. Graaf Willem IV van den Bergh zet vanaf 1579 het herstel van het Kasteel in.
Kasteel Boxmeer rond 1741
In 1590 wordt het kasteel ontmanteld. Gravin Anna van den Bergh voert vanaf 1599 tot 1609 het bewind namens haar broer Frederik en zorgt ervoor dat bij het kasteel een toren wordt gebouwd. Graaf Frederik van den Bergh (1559-1618) bemoeit zich daarna intensief met de uitbouw van het Kasteel dat plaatsvindt van 1615 tot 1617.


Een grote storm van 1629 richt zware schade aan het Kasteel. In 1631/32 wordt een bestek ontwikkeld voor het graven van een kanaal van uit de Meer naar de Maas. De plannen zijn in 1637 gereed.

In 1695 wordt gewerkt aan een grote bloementuin die tot 1778 in functie was. Het Kasteel geraakt in verval. In 1762 wordt een reparatiebestek door het Hoog grafelijke Huis Bergh ,( Huis Bergh Video), opgesteld en een aantal bouwvallen worden verkocht. Dit bestek wordt niet uitgevoerd. Een nieuw plan uit 1878 is de basis dat er vanaf 1782-1884 ingrijpende verbouwingen zijn geweest. Gravin Joanna van den Bergh laat twee vleugels links en rechts aan het middenstuk van het oude 17e eeuwse restant van het kasteel bouwen. In het ontwerp van de architecten Lijdel en Grimbach is sprake van Paleis-Kasteel. Het geheel is symmetrisch van opzet en wordt in Lodewijk XVI-stijl opgetrokken. In 1797 wordt het Kasteel ingelijfd door de Franse Republiek.
Kasteel Boxmeer na verbouwing in 1786
In 1806 koopt jonkheer Leopold van Sasse van IJsselt het kasteel te Boxmeer, dat op 28 september 1853 wordt verkocht aan Pieter Keer. Catharina Sprengler verwerft in 1870 het kasteel met aanhorigheden.

De middenbouw en de vleugel richting de Meer gelegen worden wegens ernstige verzakkingen afgebroken. De erfgenamen van Keer verkopen in 1877 het kasteel aan mr. Alphonse Maria Sassen. De noordelijke toegangsweg wordt gesloten, de noordelijke hofdijk wordt geslecht en langs de kapel van Nepomucenus en via de naar het westen opgerichte brug kan het kasteelterrein worden betreden.
ingang naar het kasteel.
   
laan naar het kasteel
Vanaf 1881 tot 1896 staat het kasteel leeg.
In 1897 worden de zusters van Julie Postel eigenaar van het kasteel. Het huidige kasteel bestaat uit een 18e eeuwse vleugel met de 17e eeuwse ridderzaal en 20e eeuwse uitbreidingen. De oudste zaal dateert uit 1615-1617 en het plafondwerk uit de ridderzaal van 1668 is in het kasteel behouden.
uniek
Het kasteel in oude prenten:


1741
Tranchot kaart 1836

Het kasteel ligt links boven langs de Maas

Geen opmerkingen:

Een reactie posten