maandag 4 februari 2013

Nieuws

Nieuws

Het depot van het museum bevindt zich in het souterrain van het Kasteel van de Zusters van Julie Postel
In het souterrain van het kasteel heeft de stichting Museum Gemeente Boxmeer een grote afgesloten ruimte ter beschikking gekregen die dienst doet als depot.
De ruimte bestaat uit een drietal afdelingen die inmiddels door de heer Jan Oostlander zijn opgeknapt en ingericht met werktafels, kasten en stellingen.
Tijdens de vergaderingen met de Gebruikersraad kon men aangeven welke spullen men in het depot in bruikleen wilde geven. Daartoe heeft men het een en ander op papier gezet en dit op de bewuste avonden toegelicht.
Samen met de gebruikersraad wordt nu vastgesteld wat in opslag zal worden genomen.
Ter beschikking gesteld materiaal wordt vastgelegd in bruikleenovereenkomsten.
Het depot is voorzien van tafels en stoelen , een bureau en verschillende stellingen, ook is er ruimte voor een kleine bibliotheek.


IMG_6359

IMG_6356De stellingen
IMG_6360 De werkruimte.
Het depot is een aanzienlijke ruimte waar de ingebrachte spullen op een overzichtelijke- en veilige wijze gestald kunnen worden.
Er is voor gekozen om de ruimte niet te gebruiken voor de opslag van archiefstukken.
Jan Oostlander heeft de supervisie over het depot en is sleutelhouder, natuurlijk in nauwe samenwerking met de Zusters van Julie Postel.
Dick Reijnen.Geplaatst door: januari 22, 2011

DEPOTACTIVITEITEN


IMG_7968
Vandaag is zaterdag 22 januari 2011 is er een begin gemaakt om de collectie vondsten van amateurarcheoloog Dick Reijnen onder te brengen in het depot van het Museum Gemeente Boxmeer.

De collectie bestaat uit een verzameling archeologische vondsten die Dick Reijnen sedert de jaren 70 bewaart in stapelbare dozen. Er is een vondstenregistratieformulier gemaakt waarop de co├Ârdinaten van de vindplaats, de codering en het Archis datbase nummer staan weegegeven, evenals een beschrijving van het materiaal dat zich in de doos bevindt. De dozen zijn ook voorzien van een vondstregistratiekaart.
Alle documenten bevinden zich in een ordner zodat alles makkelijk in het depot terug te vinden is als er vondsten nodig zijn voor een tentoonstelling. Dit geldt trouwens voor alles wat in het depot aanwezig is. Er worden ook inbewaarleenregistratieformulieren gemaakt zodat alles wat men voor het depot ter bewaring heeft aangeboden, goed geregistreerd en gedocumenteerd is.
IMG_7963 IMG_7960 IMG_7971
Klik op de foto.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten