maandag 4 februari 2013

Museum Gemeente Boxmeer

Museum Gemeente Boxmeer

Geplaatst door:
Gemeentelijke museale voorziening
Burgemeester Van Soest en Zuster Florentia Hollegien, Provinciaal Overste van de Congregatie van de Zusters van Julie Postel, zetten op 18 mei 2010, hun handtekening onder de beslissende overeenkomst. Voortaan zal het Kasteelmuseum in Boxmeer een gedeelte kennen waarin materiaal te zien is van erfgoedverenigingen uit de gemeente Boxmeer.
 Burgemeester Karel van Soest en Zuster Florentia.

De congregatie geeft enkele ruimten in het Kasteelmuseum in bruikleen, waardoor een eerste stap naar een gemeentelijke museale voorziening kan worden gezet. e voormalige wethouder van Cultuur de heer R. Klaassen heeft samenwerking gezocht met lokale erfgoedorganisaties. De Algemeen Cultuurhistorische Stichting Boxmeer neemt het beheer op zich van de gemeentelijke voorziening en zal de bestuursfunctie daarvoor uitoefenen, onder de nieuwe naam Stichting Museum Gemeente Boxmeer. Een gebruikersraad bestaande uit vertegenwoordigers van erfgoedverenigingen staat dit bestuur met raad en daad bij. Gezamenlijk zorgen zij voor de inrichting van de vaste en de wisselexposities. De erfgoedorganisaties behouden ieder hun eigen archieven, opslagruimten en tentoonstellingsruimten; de nieuwe voorziening voorziet in een extra expositie- en depotmogelijkheid.
Een en ander werd formeel vastgelegd en bezegeld door de ondertekening van een overeenkomst tussen de gemeente en de beheerstichting.
De ondertekeningsbijeenkomst werd bijgewoond door vertegenwoordigers van nagenoeg alle erfgoedorganisaties, de gemeente en de Congregatie. De woordvoerder namens de Congregatie, de heer P. Kok, liet de aanwezigen weten verheugd te zijn het gezelschap te kunnen verwelkomen en wenste ieder een vruchtbare samenwerking toe. Burgemeester Van Soest onderstreepte deze woorden en benadrukte dat het belangrijk is in een gemeente een centrale plek te kunnen ontwikkelen waar het gemeentelijk cultureel erfgoed geborgd is én door de samenwerkende erfgoedorganisaties toegankelijk wordt gemaakt voor het publiek.
De beheerstichting gaat nu aan de slag met de organisatie en inrichting van de voorziening, wat nog enige voorbereidingstijd vergt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de beheerstichting, mw. M. Beltman (0485-362321).
Met een welgemeende dank aan Dhr. Rien Klaassen, voormalig wethouder van de Gemeente Boxmeer, de uitvoerder van de museale plannen en het museum, dat nu tot stand is gekomen. Ook een compliment verdient Jan Oostlander die in de herfst van 2006 al het idee bij de zusters lanceerde voor een plan om het nieuw te realiseren museum onder te brengen in het kasteel van Julie Postel ,dat plan is uitvoerig besproken in het plaatselijk en provinciaal bestuur van de orde en nu gerealiseerd.
Een fotoreportage van de ondertekening van de overeenkomst: door Dick Reijnen
 
 
 
 
 
 
 
 
  


   

  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten